Kaboom Games!

5th Grade

6th Grade

Kaboom 1 includes ENTSJPHO Kaboom 1 ck, sh, ch, tch
Kaboom 2 AU Kaboom 2 ck, sh, ch, tch, wh
Kaboom 3 CM Kaboom 3 a, e, i, o + マジック母音
Kaboom 4 Review through CM Kaboom 4 a, e, i, o, u + マジック母音
Kaboom 5 BGIX Kaboom 5 All through u + マジック母音
Kaboom 6 DFK
Kaboom 7 Review through DFK
Kaboom 8 LR
Kaboom 9 VWYZQu
Kaboom 10 Review LR-Qu
Kaboom 11 Double Consonant, ~er
Kaboom 12 Review all 5th grade